Přetrvávající mech na střeše patří k častým problémům a může být způsoben mnoha faktory. Ačkoli je nejčastěji viditelný v oblastech, které směřují na sever, může se objevit i v jiných částech střechy. Výskyt mechu může být způsoben blízkostí lesa, nedostatkem slunečního svitu, náchylností krytiny k růstu mechu kvůli stáří nebo dalšími faktory.

Jak odstranit mech ze střechy jednou provždy

Mech na střeše může způsobit zhoršení vzhledu střechy, snížení její funkčnosti, a dokonce i únik vody do domu. Střechy mohou být náchylné i na růst lišejníků. Ty jsou ještě odolnější a mohou růst prakticky v každém prostředí. Lišejníky jsou složené ze symbiotického vztahu mezi houbou a řasou a jsou velmi odolné. Na rozdíl od mechu mohou růst i na suchých površích, a dokonce také v extrémních podmínkách, kde jsou přímo vystaveny slunci a vysokým teplotám.

Existuje několik způsobů, jak se zbavit mechu a lišejníků na střeše. Jednou z možností je použití chemických prostředků, například fungicidů. Další způsob je mechanické odstranění, které může být prováděno ručně nebo pomocí vysokotlakého čističe. V tomto případě vám doporučujeme, abyste kladli velký důraz na opatrnost. V opačném případě můžete poškodit střešní krytinu a snížit její životnost.

Preventivní opatření

Nezapomeňte na preventivní opatření. Patří sem například pravidelné čištění a odstraňování organických zbytků z krytiny, odstraňování listí a větví ze střechy a také instalace kvalitního systému odvodnění, který zabraňuje hromadění vody na střeše.

Čištění střechy

Důležitost čištění střechy je nezbytná pro zachování celistvosti střechy a předcházení problémům, jako je zatékání do domu nebo ucpání okapů a svodů. Mechanické čištění střechy je nejlevnějším, ale nejpracnějším způsobem. Existují také chemické odstraňovače mechu, jako je modrá skalice nebo hašené vápno, které jsou účinné při odstraňování kořenů mechu a poskytují dlouhodobé řešení.

Pokud se do čištění střechy nechcete pouštět sami, můžete najmout profesionální firmu, která má zkušenosti a používá specializované nástroje a techniky. Je důležité si uvědomit, že střecha je jedním z nejdůležitějších prvků domu a její pravidelná údržba může prodloužit její životnost a chránit váš domov před nepříznivými vlivy počasí.

Postřiky proti mechu

Chemické postřiky zakoupíte v obchodech, ale připravit si je můžete i doma. Mezi ty účinné patří například modrá skalice, hašené vápno nebo speciální přípravky sloužící k odstranění mechu ze střechy.

Při aplikaci postřiku je důležité dodržovat návod na obalu výrobku a použít ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a brýle. Je také třeba mít na paměti, že modrá skalice není vhodná pro střechy s oplechováním či odvodněním z pozinkovaného plechu nebo titanzinku.

Postřik byste měli aplikovat za sucha na nepromrzlý podklad, ideálně za chladného podzimního dne, kdy nemá podle předpovědi počasí nejbližší dva dny pršet. Pokud by střecha byla příliš rozpálená od slunce, mohlo by dojít k poškození střešní krytiny. Po aplikaci postřiku je také důležité nepoužívat na zalévání zahrady zachycenou dešťovou vodu (cca 3 měsíce).

Jak odstranit ze střechy lišejníky

Lišejníky jsou symbiotické organismy skládající se z řasy a houby. Tento druh organismu se vyskytuje na mnoha místech, včetně střech domů. Pokud se lišejníků nezbavíte, mohou způsobit poškození střechy, zvýšit vlhkost a snížit účinnost odvodu vody.

Při odstraňování lišejníků ze střechy doporučujeme použít herbicidy speciálně navržené pro tento účel. Místo toho, aby se lišejníky odstraňovaly mechanicky, což by mohlo způsobit další růst, herbicidy účinně likvidují lišejníky a zabrání jejich dalšímu šíření.

Stejně jako u postřiku proti mechu je důležité dodržet pokyny na obalu přípravku. Při použití modré skalice by měla být střecha postřikována za sucha na nepromrzlý podklad, a to ideálně za chladného podzimního dne, kdy neprší. Nezapomeňte použít ochranné pomůcky, jako jsou rukavice a brýle, abyste zabránili přímému kontaktu s chemikáliemi.