Při montáži těžkých předmětů na stěnu, jako jsou police, regály, klimatizace a další, je důležité zvolit správnou metodu upevnění. Jedním z řešení je chemická kotva, kterou můžete znát pod alternativním označením chemické malty.

Co je chemická kotva?

Jedná se o speciální druh upevňovacího systému, který se skládá z pryskyřice a kotvy. Pryskyřice se aplikuje do vrtaného otvoru ve zdivu a kotva se poté zasune do otvoru. Během několika minut pryskyřice ztuhne a vytvoří se pevné spojení mezi kotvou a zdivem.

Kde se pro ni najde využití?

Chemická kotva vám pomůže zejména v případech, kdy potřebujete upevnit těžké předměty nebo v místech, kde by klasická hmoždinka nestačila. Často se používá v průmyslových aplikacích, například v případě upevňování kolejnic nebo konstrukcí mostů.

Chemická kotva vám ušetří čas

Rozdíl mezi chemickou a klasickou hmoždinkou

Klasická hmoždinka je vhodná pro běžné použití v domácnostech, zatímco chemická kotva nabízí mnohem vyšší nosnost a pevnost. Svými vlastnostmi omezuje pnutí ve zdivu, což vede k daleko pevnějším a odolnějším spojům.

Při výběru chemické kotvy je třeba brát v úvahu její cenu. Balení se může lišit podle výrobce, velikosti a typu. Obecně se cena pohybuje v rozmezí od 120 do 600 Kč, ale epoxyakrylátová složení mohou být až dvojnásobně dražší. Chemické kotvy do betonu se v ceně nijak výrazně neliší od ostatních typů.

Tip: Pro určení správného množství chemické kotvy můžete využít online kalkulačky spotřeby, které vám budou výtečným pomocníkem při plánování náročnějších projektů.

Výběr správné chemické kotvy s ohledem na materiál

Existuje mnoho různých typů kotvení, které jsou vhodné pro různé materiály a účely. Výběr závisí na mnoha faktorech, včetně typu materiálu, velikosti otvoru a kotvicího materiálu.

Chemickou kotvu nepoužívejte v kombinaci se dřevem. Do měkkých materiálů vám lépe poslouží kotvy mechanické. Při kotvení do plného zdiva se obvykle používá kotva s průměrem otvoru větším než průměr vrutu nebo šroubu. U dutého zdiva se do vyvrtaného otvoru vkládá plastové nebo kovové sítko, které má odpovídající průměr otvoru.

Práce s chemickou kotvou je snažší a rychlejší

Kotvení pozednice je náročný proces, který by měl být prováděn pečlivě a s použitím správného typu kotvy. Například polyesterové kotvy nejsou vhodné pro venkovní prostředí a měly by být nahrazeny epoxyakrylátem nebo vinylesterem.

Doba tvrdnutí chemické kotvy závisí na mnoha faktorech, včetně složení kotvy a teploty okolního prostředí. Obecně platí, že čím teplejší je prostředí, tím rychleji tuhne. Je důležité dodržet doporučenou dobu tvrdnutí a zajistit, aby byla kotva před zatížením skutečně vytvrzená.

Odstranění chemické kotvy

Odstranění chemické kotvy z otvoru v materiálu je velmi náročné. Řešením může být zakotvený předmět odříznout, danou část zbrousit a přeštukovat.

Držte se doporučených postupů

Při výběru chemické kotvy je nutné zohlednit, zda bude použita v interiéru nebo exteriéru. Při práci v interiéru je důležité zkontrolovat, zda výrobek neobsahuje styren, který může být zdraví škodlivý. Do venkovního prostředí vám doporučujeme použít epoxyakrylát nebo vinylester.

Nezapomeňte, že po aplikování začíná kotva velmi rychle tuhnout, a to i během několika málo minut. Proto je nutné mít připravené všechny potřebné nástroje a materiál. Pokud kotvu nevyužijete celou, není nutné sundávat míchací špičku, ale můžete ji použít jako víčko a při další manipulací nahradit starou míchací špičku novou.