Při výběru okapů pro váš dům se neobejdete bez znalosti parametrů, jako jsou rozvinutá šířka žlabu a průměr žlabu. Tyto údaje jsou důležité nejen při výběru okapu samotného, ale také pro výběr dalších součástí okapového systému, jako jsou svody, kotlíky či háky.

Co je to rozvinutá šírka u okapu?

V první řadě je důležité změřit stávající okap, pokud ho chcete nahradit novým. Měření rozvinuté šířky se provádí podél spodní hrany žlabu od středu jednoho háku ke středu druhého háku. Průměr žlabu se měří zevnitř, od spodní hrany jedné strany ke spodní hraně druhé strany. Pokud vaše stávající okapy nesplňují potřebné parametry, nezapomeňte je při rekonstrukci vyměnit.

Při výběru nového okapu pak zohledněte velikost střechy a množství srážek v dané oblasti. Širší žlab bude vhodnější pro střechu s větším sklonem a v oblastech s vysokými srážkami. Naopak u menších střech nebo v oblastech s nízkými srážkami stačí žlab menší šířky.

Mějte na paměti, že kvalitní okapový systém zajišťuje správné odvodnění srážkové vody a chrání vaši střechu i fasádu před vlhkostí. Proto nezapomínejte na správnou údržbu a pravidelnou kontrolu, zda je systém v dobrém stavu.

Rozvinutá šířka versus průměr

Když hledáte nový okapový systém, narazíte nejspíše na dva důležité údaje – rozvinutou šířku (označovanou jako r. š.) a průměr okapu. Rozvinutá šířka je celková šířka plechu, ze kterého je okap vyroben, zatímco průměr je vnitřní šířka okapu. Rozvinutou šířku můžete zjistit měřením délky plechu a vynásobením faktorem, který závisí na úhlu ohnutí plechu. Na druhou stranu je snazší změřit průměr okapu, zejména u kulatých tvarů.

Měření průměru okapového systému

Měření průměru okapového žlabu není složitá záležitost, ale je důležité postupovat přesně podle pravidel. Pokud totiž nebudete mít správné rozměry, může se vám stát, že nevhodně zvolený okapový systém nebude plnit svoji funkci a voda z něj bude stékat nedostatečně.

Důležité je také vzít v úvahu průměr svodu, který se musí shodovat s průměrem okapu. Pokud je průměr svodu menší než průměr okapu, může dojít k zablokování a hromadění vody v okapu. V opačném případě, kdy je svod větší, může docházet k neefektivnímu odvodu vody.

Při výběru okapového systému je také dobré myslet na materiál. Okapy mohou být vyrobeny z různých materiálů, jako je například plech, PVC nebo dřevo. Každý materiál má své výhody a nevýhody, a tak je dobré si před výběrem uvědomit, co je pro vaši střechu nejvhodnější.

Pokud rozvinutou šířku neznáte, můžete ji jednoduše vypočítat na základě průměru okapu. Existuje několik převodníků, které vám to usnadní. Například pokud máte okap s průměrem 80 mm, odpovídá mu rozvinutá šířka 200 mm. Pokud si nejste jisti, jakou velikost okapu potřebujete, je lepší kontaktovat odborníka.

Výběr velikosti okapového systému

Při výběru správné velikosti okapu je důležité zohlednit velikost plochy střechy, kterou okap odvádí dešťovou vodu. Pokud již znáte plochu vaší střechy, můžete vybírat velikost okapu podle tabulky daného výrobce. Pokud však potřebujete vypočítat plochu střechy, můžete použít vzorec (A + B / 2) × C, kde A je horizontální šířka střechy k hřebenu, B je výška střechy a C je délka střechy (hřebene). Podle vypočítané plochy pak zjistíte správnou velikost okapu v tabulce výrobce. Je důležité se řídit tabulkou konkrétního výrobce, neboť se mohou mírně lišit.

Jak zvolit správné rozměry žlabu, háků, okapového svodu a kotlíku

Správně zvolené rozměry okapového systému jsou nezbytné pro bezproblémový odvod dešťové vody z vaší střechy. Každá část okapového systému má své specifické rozměry, které se odvíjejí od rozměru žlabu. Zde se dozvíte, jak zvolit správné rozměry pro vaše potřeby.

Rozměr žlabu

Rozměr žlabu je závislý na ploše střechy a očekávaném objemu srážek. Čím větší plocha střechy, tím širší žlab budete potřebovat. Čím více srážek očekáváte, tím větší průměr žlabu budete potřebovat. Doporučujeme volit žlab s dostatečnou rezervou, aby mohl unést i extrémní srážky.

Rozměr háků

Okapové háky slouží k upevnění žlabu pod střešní krytinu. Jejich rozměry musí odpovídat rozměrům žlabu. Existuje několik druhů háků, které se liší tvarem, ale vždy musí být pevně upevněny a nesmí se deformovat pod váhou sněhu nebo ledu.

Rozměr okapového svodu

Okapový svod slouží k odvodu vody ze střešního žlabu do kanalizace nebo sběrného sudu. Jeho velikost závisí na průměru žlabu. U každého nabízeného okapu je uvedena potřebná velikost okapového svodu v přehledné tabulce. Je důležité volit správnou velikost okapového svodu, aby byl zajištěn bezproblémový odvod vody.

Rozměr kotlíku

Kotlík je spojovacím článkem mezi žlabem a svodem. Jeho rozměry závisí na rozměru žlabu a svodu. Kotlík musí být pevně upevněn a nesmí být deformován pod váhou sněhu nebo ledu. U každého kotlíku najdete rozsah rozměrů žlabu a svodu, pro které je určen.

Zvažte nejen rozměry, ale i materiál

Materiál a rozměr okapového žlabu pro vaši střechu vybírejte důkladně, neboť tyto faktory mají velký vliv na jeho výkon a životnost. Okapy jsou dostupné v mnoha materiálech, včetně plastu, pozinkované oceli, pozinkované lakované oceli a hliníku, s různými průměry a délkami.

Při výměně stávajícího okapu je důležité zjistit jeho průměr a odvodit rozvinutou šíři, zatímco u novostavby je nutné vypočítat plochu střechy a řídit se tabulkami, které jsou k dispozici pro výběr správné velikosti okapu.

Správně zvolený okapový žlab zajistí, že voda bude z vaší střechy účinně odváděna a nezpůsobí na vaší nemovitosti škody. Pokud máte jakékoli otázky ohledně výběru okapu nebo jiných komponentů pro vaši střechu, neváhejte kontaktovat odborníky, kteří vám pomohou s výběrem správných materiálů a rozměrů pro vaše konkrétní potřeby.