Kladli jste si někdy otázku, jak postupovat při rekonstrukci podlahy v patře? Máte starý dům a chtěli byste vyměnit trámy, ale situace vám to nedovoluje? Právě pro vás je určen tento článek.

Ne vždy situace umožňuje, aby byly trámy vyměněny bez nebezpečí porušení statiky, nebo jen nemáte dost peněz na koupi zbrusu nových trámů. V tu chvíli přichází na scénu náhradní řešení. Vyztužení trámů po celé délce jednou, nebo více fošnami. V tomto článku si ukážeme, jak bylo provedeno toto řešení na 100 let starém činžovním domě. Statický průzkum v této podmáčené lokalitě ukázal, že výměna trámů by byla zbytečně nákladná a složitá.

Místní firma dodala smrkové fošny v šesti metrových délkách a rozměrech 25×6 cm. Dále jsme použili závitové tyče M16, příslušné matky a hranaté podložky. Dále bylo potřeba obstarat nátěr, chránící nové dřevo proti houbám. Nesmíme zapomenout na styčníkové podložky (tzv. Bulldog podložky)

Potřebné nářadí, které jsme využili pro rekonstrukci trámu bylo zejména úhlová bruska na krácení závitových tyčí a zahlazení otřepů pro hladký chod matky, přímočará pila s plátkem na dřevo, několik truhlářských „rychlo-svorek“, vrtačku s nástavcem do dřeva průměru 18mm, dva klíče na utahování matek, tesařské kulaté kladivo a štafle. Metr a psací potřeby jsou samozřejmostí.

Postup je pak následovný. Změříme si původní trám. Záleží na situaci, jestli nám dovolí bourat do zdi a zapustit fošnové příložky trámu až na jeho samé kraje, nebo jestli změříme pouze ode zdi ke zdi. V tomto případě doporučuji použít přesný laserový dálkoměr, který výrazně eliminuje chybu prověšení metru, či jiného nepřesného měření. Naměřenou délku jsem si přenesl na dvě fošny a v pravém úhlu je zařízl.  Obě jsem je potom natřel nátěrem proti houbám a jiným škůdcům. Po řádném zaschnutí, eventuálním nanesení druhé vrstvy si na jednu z nich rozměřím značky pro díry na závitové tyče. Pro naší délku trámů Xm jsme zvolili 7-8 děr. První a poslední díra by měla být nejblíže 10 cm ode zdi. Tyto díry je možné si dopředu předvrtat na zemi. Je dobré mít díry rozmístěny „cik – cak“ po horním i dolním kraji fošny. Fošny se nám pak na starém trámu tolik nekroutí. Následuje složitější část projektu. Je potřeba za pomoci druhé osoby vyzvednout obě fošny a přiložit je k trámu původnímu. V této poloze je musíme zafixovat pomocí připravených truhlářských svorek. Pokud jsme se úspěšně dostali až sem, máme z půlky vyhráno. Nyní je třeba skrze předvrtané díry v jedné fošně provrtat starý trám a novou fošnu z druhé strany. V tuho chvíli je potřeba fošny sundat a na otvory ve starém trámu přidělat styčníkové podložky, takzvané Bulldog podložky. Jsou to zubaté podložky z plechu různé síly a s otvorem potřebných rozměrů, podle toho, jaký rozměr závitové tyče jsme zvolili. Osvědčilo se nám kulatým truhlářským kladívkem zatlouct podložky do starých trámů. Někdo raději natlouká bulldogy na nové fošny, záleží na systému, který Vám bude vyhovovat. V tuto chvíli fošny opět za pomoci druhé osoby přiložíme ke starému trámu tak, aby nám seděly otvory na sebe a byly průchozí. Na místě zafixujeme truhlářskými svorkami a už jen stáhneme k sobě matkami na závitových tyčích. Je potřeba, aby hranatá podložka, která dosedá až k fošně, byla tlakem „zakouslá“ do dřeva. Pak jsme vše utáhli správně.

Nyní můžete sundat svorky a těšit se z rekonstruovaného trámu. V příštím článku si ukážeme jednu z možných variant pokládání desek podlahy.