V následujícím článku si přiblížíme, jak pečovat o okapy a připravit je na zimu.

Okapy dnes najdeme na každém rodinném domě, liší se snad jen materiálem a stylem provedení, účel mají všechny samozřejmě stejný. Jak ale uchránit právě ten náš okap před rozmary zimního počasí?

Aby nadměrné množství sněhu na střeše neponičilo okapy, není od věci instalovat takzvané sněhové zábrany. Ty ochrání nejen okap, ale i případné kolemjdoucí, které by mohl znenadání sjíždějící sníh při jarním tání ošklivě poranit. V horských oblastech se sice okapový systém na zimu demontuje, ale pokud zrovna nežijete ve vysokých nadmořských výškách, je to možná trochu drastické řešení. Lepší bude přemýšlet nad tímto problémem už při stavbě střechy, na trhu totiž existují i takzvané bezúdržbové okapové systémy. Okapy totiž chrání konstrukci domu před srážkovou vodou, a pokud přijde během zimy oteplení, vystavíme dům nadměrné vlhkosti.

A další praktické rady? Přední hrana podokapního žlabu by měla být v každém případě níž než ta zadní. Pokud by totiž například v okapu zmrzla voda, mohla by v opačném případě napáchat velké škody (aneb promáčená fasáda určitě není nic příjemného).

Před zimou je vhodné vyčistit okapy od nečistot – spadané listí, šišky ze stromu nebo jiné různé předměty, které do okapu nafoukal vítr, by jinak mohly nadělat neplechu. V listí, mechu a podobných nečistotách, které se ve žlabu objeví, se také drží vlhkost delší dobu, než je nezbytně nutné. To může mít za následek rezivění starých plechových okapů, případně nahromadění vody a pád segmentu žlabu nadbytečnou vahou. Pokud máme na střeše starší verzi pozinkovaného okapu, důkladně jej prohlédneme, jestli nereziví a v případě plastových okapů se přesvědčíme, jestli nejsou popraskané (mráz by totiž jinak dokonal dílo zkázy a okap rozložil na prvočinitele).

Pokud je to jen trochu možné, srážíme větší rampouchy dolů. Každý rampouch o délce zhruba půl metru v sobě nese půl kubíku zmrzlé vody, a to není pro náš okap, ať už je konstruován sebelépe, určitě nic veselého.

Klíčem k celoročně dobře fungujícím okapům je i dostatečně zateplené podkroví, u hrany okapu se pak nebudou tvořit takzvané ledové valy.