Okapové háky drží celou konstrukci na místě. Jsou-li správně namontovány, zajistí, že okap bude plnit svůj účel a odvádět dešťovou vodu efektivně a bezpečně.

Výběr okapových háků

Výběr správných okapových háků závisí na řadě faktorů, například na typu použitého materiálu pro okap, jeho průměru a tvaru. Kromě výběru správných háků je důležité si uvědomit, že některé typy háků může být nutné ohnout, aby se dokonale přizpůsobily vaší střeše. Samotné ohýbání je však náročné a vyžaduje správnou techniku a vhodné nástroje.

Montáž okapových háků není složitá, ale vyžaduje pečlivost a přesnost. Pro umístění háků zvolte vhodné místo, zajistíte tak stabilitu celého systému. Dále je potřeba háky pevně uchytit a vodorovně vyrovnat. Pamatujte si, že při montáži je důležité chránit své ruce vhodnými pracovními rukavicemi, abyste se neporanili.

Okapové háky a jejich typy

Při výběru okapového systému je nutné zaměřit pozornost i na okapové háky, které drží celý systém na svém místě. Existují různé typy háků, liší se tvarem a místem uchycení.

Klasické/rovné háky

Klasické nebo také rovné háky jsou vhodné pro umístění okapového systému pod střešní krytinu, tedy na krokve či bednění. Tyto háky musíte vždy ohnout do požadovaného sklonu. Nevýhodou je, že pro montáž musíte odkrýt kraj střešní krytiny. Proto se tyto háky nejčastěji používají při rekonstrukci střechy nebo u novostaveb.

Překroucené háky

Překroucené háky jsou určeny pro uchycení z boku na krokve, tedy na trámy. Na rozdíl od klasických háků není nutné odkrývat střešní krytinu, což usnadňuje montáž. Pokud jsou krovy skryté za bedněním, můžete háky umístit na trámy do různých výšek, abyste dodrželi minimální sklon. Tento typ háku se tedy hodí zejména pro stavby s ukrytými krovy.

Čelní/římsové háky

Čelní neboli římsové háky se montují buď na čela krokví, nebo přímo na římsy. Tyto háky nemusíte ohýbat, protože potřebného sklonu dosáhnete umístěním háků do různé výšky. Hodí se zejména pro menší stavby, jako jsou garáže nebo pergoly.

Správná montáž okapových háků

Při montáži okapových háků je nutné dodržet několik zásad. Především musí být háky správně umístěny a připevněny. Dále je důležité dodržet minimální sklon okapového systému, aby voda mohla správně odtékat. Pokud si nejste jisti, zda zvládnete montáž sami, obraťte se na odborníka. Nezapomeňte také na bezpečnost práce a použijte vhodné pracovní rukavice a pomůcky.

Materiály a rozměry žlabových háků

Správný výběr materiálu a rozměru žlabových háků je klíčový pro správnou funkci celého okapového systému. Materiál háků by měl odpovídat materiálu žlabu a celého okapového systému. Nejčastěji se setkáte s háky vyrobenými z plastu, pozinkované oceli, pozinkované oceli s lakem a hliníku. Je důležité zvolit háky od stejného výrobce jako celý okapový systém a zajistit tak jejich vzájemnou kompatibilitu.

Rozměr háků musí odpovídat rozměru žlabu, který se nejčastěji udává v rozvinuté šířce. Aby nedocházelo k nesrovnalostem, je důležité vybírat háky s odpovídajícím průměrem a rozměry, které jsou vždy uvedeny u produktů na e-shopech a v katalogu výrobců.

Jak zvolit správný spád pro okapový systém

Okapový systém je důležitou součástí každé střechy, chrání budovu před deštěm a snižuje riziko poškození fasády či zdiva. Pro správnou funkčnost okapového systému je klíčové zvolit odpovídající spád, který zajistí, aby voda správně stékala do odpadního potrubí.

Jak určit správný spád okapu

Správný směr spádu okapu závisí na celkové délce žlabu. Pokud je délka střechy do 10 metrů, stačí jeden okapový svod na libovolné straně. Potřebný spád pak závisí na materiálu okapu – u plastového okapu by měl být minimálně 2 mm na metr, u kovového okapu minimálně 5 mm na metr.

Pokud je délka střechy nad 10 metrů, musí být okapový svod na obou stranách a žlab se spáduje od středu ke krajům. I zde platí, že potřebný spád závisí na materiálu okapu.

Jak vypočítat rozdíl výšky okapu

Po určení potřebného spádu okapu je důležité vypočítat rozdíl výšky okapu na jeho začátku a konci. Při délce střechy do 10 metrů se výpočet provádí jednoduše – rozdíl výšky okapu se vypočte jako délka střechy násobená potřebným spádem na metr.

Při délce střechy nad 10 metrů se výpočet provádí s ohledem na polovinu délky střechy, protože právě v polovině délky střechy bude nejvyšší bod okapového žlabu. Rozdíl výšky okapu se tedy vypočte jako polovina délky střechy násobená potřebným spádem na metr.

Při instalaci okapového žlabu je důležité zajistit dostatečný spád, aby voda mohla správně odtékat. Toho lze dosáhnout buď umístěním háků do různé výšky nebo ohýbáním háků. Háky klasických/rovných tvarů je nutné ohýbat, zatímco u překroucených háků je to nutné jen v případě, že trám, do kterého jsou háky umístěny, není dostatečně velký. Háky čelní nebo římsové se vždy montují do různé výšky a neohýbají se.

Postup ohýbání okapových háků krok za krokem

  1. Vypočtěte si potřebný rozdíl výšky okapu na jeho začátku a konci a délku střechy v metrech vynásobte potřebným spádem na jeden metr. Dejte si pozor na to, jestli budete okap spádovat pouze jedním směrem nebo od středu ke krajům.
  2. Připravte si odpovídající počet háků. U plastových okapů umisťujete háky 40–50 cm od sebe, u kovových okapů je to 80–120 cm.
  3. Rozměřte si háky a označte místo ohnutí. Háky očíslujte, srovnejte je těsně k sobě a zajistěte proti posunu. Načrtněte šikmou rysku odpovídající rozdílu mezi nejvyšším a nejnižším bodem žlabu přes všechny okapní háky.
  4. K ohýbání použijte buď speciální ohýbačku háků, nebo háky ohněte ve svěráku přes trubku o průměru alespoň 20 mm. Při ohýbání háků si dejte pozor, aby byl ohyb plynulý a hák se nepoškodil.

Správné ohýbání a montáž okapových háků je klíčové pro zajištění toho, že okapový žlab bude správně fungovat a efektivně odvádět vodu z vašeho domu. Při výběru okapových háků je důležité zvážit různé faktory, jako jsou materiál, velikost a rozestup mezi háky. Pamatujte si, že správná montáž okapových háků může prodloužit životnost vašeho okapového systému a chránit váš dům před poškozením způsobeným vodou.