Okapové žlaby jsou důležitou součástí střechy, které slouží ke správnému odtoku dešťové vody. Když potřebujete spojit jednotlivé díly žlabu, existuje několik možností, jak to udělat. Každá z těchto možností má své výhody a nevýhody. Přečtěte si náš článek a zvolte nejvhodnější metodu pro váš konkrétní případ.

Spojte okapy pomocí spojek

Pokud se rozhodnete pro montáž okapového systému svépomocí, spojky jsou nejlepším řešením. Jejich použití je velmi snadné, a proto jsou nejrozšířenější metodou spojování okapů. Celý systém můžete poskládat jako stavebnici bez použití nářadí.

Výhody použití spojek

Spojky nabízejí několik výhod. Například můžete okapový systém snadno rozebrat a znovu složit, což zjednoduší případné opravy. To se hodí i na horských chatách, kde můžete okapy na zimu sundat a ochránit tak před velkým množstvím sněhu.

Typy spojek

Spojky žlabů jsou k dispozici ve verzích plastových, pozinkovaných a pozinkovaných s lakem a můžete je použít pro okapy právě z těchto materiálů. Díky těsnicí gumě jsou spojky absolutně vodotěsné, i při rozpínání materiálu způsobeného teplotními výkyvy.

Montáž pozinkovaných spojek

Pozinkované žlaby se spojí přiložením, resp. doražením k sobě, přičemž mezera mezi nimi může být maximálně 3 mm. Následně se přiložené žlaby zajistí spojkou, která se skládá ze dvou částí: horní část pro uchycení na návalku a spodní část pro uchycení za zadní ohyb žlabu. Mezi sebou jsou spojeny sponou. Spodní část obsahuje profilovanou těsnicí gumu (materiál EPDM odolný vůči stárnutí v exteriéru), která slouží k utěsnění spoje dvou žlabů a zabraňuje průniku vody ze spoje.

Montáž plastových spojek

U plastových okapů instalace začíná nasunutím spojky do návalky žlabu a následuje zacvaknutí na zadní straně. Z druhé strany se provede to samé. Žlaby se zasunou až po vyznačené místo na spojce.

Letování okapů jako tradiční, spolehlivá, ale náročná technika

Letování okapů je tradiční klempířská technika spojování kovových materiálů, která se provádí pomocí pájení. Tato metoda je prověřená a spolehlivá, nicméně vyžaduje zkušeného profesionála, protože její správné provedení není snadné. Díky tomu se v poslední době využívají jednodušší a efektivnější techniky, které jsou dostupné i pro domácí kutily.

Letování se používá u okapů vyrobených z pozinku, hliníku, mědi nebo titanzinku. Hlavní výhodou této techniky je vytvoření velmi pevného spoje, který má stejné vlastnosti a životnost jako samotný materiál. V případě některých materiálů se kromě pájení používají i nýty, aby byl spoj ještě pevnější.

Nevýhodou letování je jeho náročnost a nemožnost rozebrat spojené okapy. Pokud dojde k poruše, musí se celý kus nahradit novým. Tato skutečnost zvyšuje náklady na údržbu a opravy okapů. Proto se v dnešní době mnohem častěji využívají jednodušší metody, např. spojky a lepidla.

Pokud se však rozhodnete pro letování, doporučujeme přizvat zkušeného profesionála. Pouze on může zajistit kvalitní výsledek a dlouhou životnost vašeho okapového systému.

Spojování okapů pomocí nýtování a lepení

Pro upevnění okapů se tradičně používají pájené spoje. Nicméně pro spojení hliníkových, pozinkovaných nebo lakovaných pozinkovaných okapů se často používá kombinace nýtování a lepení, což je rychlejší a jednodušší metoda než pájení. Spojky žlabu jsou obvykle k dispozici pro většinu pozinkovaných okapů a usnadňují jejich montáž. Nicméně u pozinkovaných okapů s průměrem 80 mm není spojka k dispozici, a proto je nutné použít nýtování a lepení.

Jak na to:

Lepení – pro lepení okapů použijte klempířský tmel a postupujte následovně. Nejdříve musíte spojované konce okapu obrousit a odmastit. Poté naneste proužek tmelu na žlab asi 5 cm od kraje a přitiskněte druhou část. Žlaby by se měly překrývat asi o 10 cm. Povrch 8 cm od kraje žlabu zdrsněte brusným papírem, aby lepidlo mělo lepší přilnavost. Po zdrsnění očistěte konec žlabu a odmastěte jej. Naneste 8 mm široký proužek lepidla asi 5 cm od kraje žlabu, tím docílíte vytlačení lepidla dovnitř žlabu, a ne na pohledovou stranu. Oba konce žlabu vsaďte do sebe a jednotlivé plochy řádně přimáčkněte, aby došlo ke slepení dílů.

Nýtování – pro nýtování okapů použijte nýty v materiálu a barvě odpovídajícím vašemu okapovému systému. Žlab pronýtujte dvěma nýty v jeho nejvyšších místech a tmel vytlačený ze spoje dovnitř žlabu pravidelně rozetřete vlhkým prstem. Spoj tak bude dokonale utěsněn.

Při spojování okapů pomocí nýtování a lepení je důležité zajistit, aby byly konce spojeny a utěsněny správně, aby se zabránilo úniku vody. Tato metoda je pro vás vhodná, pokud jste technicky zruční a máte zkušenosti.

Pevné spoje, které vydrží

Spojování okapů pomocí nýtování a lepení je běžnou praxí v klempířských a stavebních pracích. Tento způsob spojování umožňuje vytvořit pevné a trvanlivé spoje, které jsou odolné proti povětrnostním vlivům. Při použití správných postupů a materiálů mohou být tyto spoje provedeny i amatérskými klempíři, kteří jsou zruční a zkušení. Důležité je dbát na správnou úpravu povrchů, abyste zajistili dostatečný kontakt mezi spojovanými díly, a na volbu vhodného materiálu pro nýty a lepidlo, které odpovídá materiálu okapu. Při správném provedení lze dosáhnout pevných a odolných spojů, které vydrží mnoho let.