V oblastech, kde v zimních měsících hojně sněží, jsou sněhové zábrany nezbytným ochranným prvkem na střeše. Existuje několik typů bariér, které mohou sloužit k různým účelům. Některé chrání střechu před sesuvem sněhu, zatímco jiné zajišťují rovnoměrné rozložení váhy sněhu na střeše.

Sněhové zábrany jsou důležitým bezpečnostním prvkem

Instalace sněhových zábran na střechu je důležitá pro ochranu vašeho majetku i zdraví. Někteří majitelé domů považují tyto ochranné prvky za zbytečné a šetří na nich. Avšak náklady na opravu střechy, které vzniknou v důsledku nekontrolovatelného sesuvu sněhu nebo ledu, jsou mnohonásobně vyšší než náklady na instalaci sněhových zábran. Navíc, nebezpečí zranění při pádu sněhu nebo ledu může být velké.

Kde sněhové zábrany umístit?

Je důležité umístit sněhové zábrany na střechu v místech s největší pravděpodobností sesuvu sněhu. Tyto místa zahrnují okraje střechy, především na stranách, kde je sklon střechy menší než 30 stupňů, a na místech, kde se střecha kříží s větrem. Instalace sněhových zábran na střechu může být prováděna odborníkem nebo můžete zvážit samoinstalaci. Při instalaci sněhových zábran je důležité dbát na to, aby byly připevněny bezpečně a pevně na střeše.

Zasněžená střecha s krátkými rampouchy

Kromě sněhových zábran existují i další ochranné prvky, které mohou pomoci chránit střechu před sněhem a letem. Patří sem sněhové výpustě, které umožňují sněhu volně opustit střechu, a sněhové hrany, které zabraňují vzniku sněhových závějí na střeše. Pokud žijete v oblasti s hojným sněžením, může být užitečné zvážit instalaci těchto ochranných prvků na vaší střeše.

Je důležité instalovat sněhové zábrany na střechu, aby chránily lidi, majetek a střechu samotnou před příliš velkým množstvím sněhu a ledu. Sněhové zábrany jsou zejména nutné na střechách se sklonem větším než 10 stupňů a jsou povinné na veřejných budovách a domě stojícím u veřejného chodníku.

Typy sněhových zábran

Existuje několik typů sněhových zábran, včetně trubkových sněholamů, protisněhových háků, rozrážečů sněhu, protisněhových mříží a zachytávačů ledu. Je důležité vybrat si správný typ zábrany pro daný typ krytiny.

Trubkové sněholamy jsou lineární ochranné prvky, které se montují na okraje střech. Protisněhové háky zase slouží k rovnoměrnému rozložení váhy sněhu a led zůstává na místě, postupně roztává. Rozrážeče sněhu zpomalují sesouvající se sněhovou vrstvu a protisněhové mříže jsou obdobou trubkových sněholamů. Zachytávače ledu se používají v kombinaci s trubkovými sněholamy, aby zabraňovaly sklouznutí sněhu ze střechy a zachytávaly uvolněný led.

Horská vesnice se zasněženými střechami domů

Je důležité si vybrat vhodnou zábranu pro daný typ krytiny. Pro plechovou střechu jsou vhodné sněhové zábrany, pro pálené tašky a betonové tašky a bobrovky jsou vhodné protisněhové háky a pro falcovanou krytinu jsou vhodné sněhové zábrany.

Instalace sněhových zábran na střechu je důležitá pro zajištění bezpečnosti a ochrany před sněhovými kalamitami. Montáž by měla být prováděna dle montážního návodu výrobce a pečlivě rozvržena po celé ploše střechy. Spodní konec háků by měl být pevně uchycen na krytině v místě, kde je podložená střešní latí. Trubkové sněholamy a protisněhové mříže by měly být instalovány na okapní hraně střechy pomocí držáků/svěrek. Při použití falcovaných krytin by měly být držáky umístěny na každý falc. Pokud má střecha velký sklon, rozsáhlou plochu nebo se nachází v náročné sněhové oblasti, je vhodné použít více řad protisněhových mříží nebo tyčí nad sebou, aby byla zajištěna maximální ochrana před sněhovými lavinami a náhlým sesuvem sněhu. Při instalaci je důležité být opatrný a dodržovat bezpečnostní opatření.