Správné oplechování střechy znamená adekvátní ochranu před vniknutím vody. V opačném případě by mohlo dojít k poškození krovu, omítky, a dokonce i vnitřního prostředí budovy v důsledku vzniku plísní. Ať už se chystáte oplechovat střechu pergoly, garáže, nebo domu, nezapomeňte dodržet základní pravidla.

Jedním z nich je požadavek minimálního příčného spádu 3⁰, při kterém se nezadržuje vlhkost a zamezuje se tak vzniku kaluží. Dále je důležitá precizní práce s klempířským tmelem, kterým je třeba důkladně utěsnit veškeré spáry a spoje. Nezapomeňte, že v náročných částech střechy nemusí být tmel dostačující a pomůžou vám pouze kvalitní plechové komponenty.

Na trhu je dostupných hned několik materiálů, které můžete využít. Jedná se o měď, titanzinkové plechy, pozinkované plechy, hliníkové plechy a poplastované plechy.

Místa náchylná k zatékání

Na střeše existuje několik míst, která jsou na zatékání obzvlášť náchylná. Prvními z nich jsou úžlabí, komíny a vikýře. Druhým je štít střechy, kde vám pomůže závětrná lišta. Ta slouží nejen k eliminaci zatékání, ale také k tomu, aby vítr nezvedl střešní krytinu. Varianty závětrné lišty je potřeba volit dle typu střechy a střešní krytiny. Další zranitelnou částí střechy je okapová hrana. Na bednění se umisťuje podkladní plech, poté okapnice a na ně ochranná fólie. Teprve poté se položí střešní krytina. I střešní okna jsou náchylná k zatékání a vyžadují ochranu v podobě krycích lišt. K napojení dvou různých střešních krytin se používá lišta rozdělovací. Mimo výše zmíněné sem můžeme zařadit i hřeben střechy, atiky či římsy.

Jak na oplechování střechy svépomocí

Oplechování střechy: krok za krokem

Prvním krokem při oplechování střechy je pečlivé plánování a příprava. Střechu změřte a připravte si přehled o tom, kolik plechů a jaké nástroje budete potřebovat. Odstraňte veškerý starý materiál a vyčistěte střešní plášť od nečistot a prachu. Zkontrolujte střešní konstrukci a ujistěte se, že je v dobrém stavu, bez viditelných vad nebo poškození.

Pořiďte si samořezné šrouby s těsnicí podložkou, kterými kovové plechy připevníte k latím a krovu. Tím zabráníte přímému kontaktu plechu s konstrukcí a zajistíte správnou ventilaci střechy. S pokládáním plechů začněte na dolní části střechy a postupujte směrem nahoru. Je důležité, aby se plechy překrývaly a tvořily pevné spoje, které je potřeba zabezpečit podložkami a utěsnit speciálními těsnicími hmotami nebo lepidly. Díky tomu zabráníte pronikání vody či jiných nečistot.

Oplechování střechy svépomocí

Zásady při oplechování střechy

Vždy postupujte od okapu směrem k hřebenu střechy. V místě, kde se kovová deska bude dotýkat zdí, naneste vrstvu těsnicího tmelu. K připevnění kovových plechů k latím budete potřebovat samořezné šrouby s těsnicí podložkou. Dávejte pozor na správné překrytí plechů a šrouby utahujte opatrně, aby nedošlo k prasknutí podložky.