Chcete-li si užívat čistou a zdravou vodu ve svém bazénu, nevyžaduje to odborné znalosti z chemie. Stačí se naučit používat správné produkty a dodržovat doporučené dávkování. Kromě běžných dezinfekčních přípravků, jako jsou chlorové a bromové tablety, můžete také použít řadu dalších produktů, které pomohou udržet pH hladiny vody a zabrání vzniku řas a dalších nečistot.

Jak udržet vodu v bazénu v dobré kvalitě: správné pH a tvrdost vody

Správná kvalita vody je základem pro udržení čistoty v bazénu. Než se pustíte do používání čisticích přípravků, měli byste se zaměřit na samotnou kvalitu vody. Parametrem, který je potřeba pravidelně kontrolovat, je pH vody. Tento parametr by měl být v rozmezí 6,8 až 7,6, což zajišťuje optimální účinnost chemických přípravků a minimalizuje riziko poškození bazénu nebo materiálu. K měření pH vody se doporučuje použít testovací sadu, která také umožní měření hladiny chloru. Pokud je pH vody příliš nízké, hrozí koroze kovových součástí, zatímco vysoké pH může způsobit snížení účinnosti chemických přípravků a vytvoření mléčného zákalu ve vodě.

Pokud je pH vody příliš vysoké nebo nízké, můžete použít speciální přípravky na normalizaci pH. V nabídce jsou například přípravky Mastersil pH Minus pro snížení pH nebo Mastersil pH Plus pro zvýšení pH.

Dalším faktorem, který ovlivňuje kvalitu vody v bazénu, je tvrdost vody. Tuto hodnotu byste měli kontrolovat minimálně jednou za měsíc.

Účinná dezinfekce bazénové vody

Péče o bazénovou vodu zahrnuje nejen kontrolu její kvality a pH, ale také pravidelnou dezinfekci, aby se zabránilo šíření mikroorganismů a udržela se čistota vody. Dezinfekci vody lze provést pouze chemicky, a to pomocí bazénových přípravků, jako je například multifunkční Mastersil MULTIPLEX TABLET. Tento přípravek zničí nejen bakterie a řasy, ale také stabilizuje aktivní chlor v bazénu. Je důležité udržovat správnou hladinu chloru v rozmezí 0,3–0,6 mg/l.

Filtrování vody není dostatečné na odstranění mikroorganismů, ale pomáhá odstranit větší nečistoty. Pro zlepšení čistoty vody a snížení zakalení můžete použít vločkovače, jako je například Mastersil granulát VLOČKOVAČ. Tyto přípravky vysráží nečistoty do podoby, která je snadno zachytitelná pomocí filtru.

Kromě pravidelné dezinfekce a filtrace vody je také důležité dbát na celkovou hygienu a čistotu bazénu, včetně pravidelné údržby bazénového vybavení a odstraňování větších nečistot. To může pomoci minimalizovat potřebu chemické dezinfekce vody a zlepšit kvalitu bazénového prostředí pro plavání.

Jednorázové a pravidelné čištění bazénu

Pro udržení bazénu v optimálním stavu a čistotě je potřeba nejen pravidelné údržby, ale také jednorázově očistit vodu v případech silnějšího znečištění nebo po zimním období. V průběhu roku se do vody dostávají nejrůznější nečistoty, jako jsou listí, písek, bakterie a řasy, což může vést k negativním dopadům na zdraví lidí a kvalitu vody. Proto je nutné pravidelně provádět filtrace, používat bazénovou chemii a udržovat optimální hodnoty pH a chloru.

Chlorový šok jako řešení silnějšího znečištění

Pokud se voda v bazénu silněji znečistí, je třeba sáhnout po speciální bazénové chemii, jako je například chlorový šok. Tento přípravek dokáže efektivně zlikvidovat bakterie, řasy a viry, které se v bazénu nacházejí. Je však důležité používat ho pouze v případech, kdy je to nutné, aby nedošlo k předávkování a nepoškodila se tak voda v bazénu.

Jednorázové čištění po zimním spánku

Po zimním období je také nutné provést důkladné jednorázové čištění bazénu, než začnete opět používat vodu. V zimě se totiž v bazénu mohou vyskytnout nečistoty, jako jsou například řasy, které se mohou rozmnožit a způsobit problémy s vodou. Proto je dobré po zimě provést důkladné čištění a případně i vyměnit část vody v bazénu.