Pivo se vaří a pije po celém světě už dlouhá tisíciletí. Vůbec poprvé se ho povedlo připravit v Mezopotámii před devíti tisíci lety. Už tehdy se totiž v oblasti dnešního Blízkého východu pěstovalo obilí, a protože jej tamní obyvatelé skladovali v hliněných nádobkách, pravděpodobně samovolně zkvasilo a vzniklo tak víceméně úžasnou náhodou.

Pro srovnání – takový čaj podle legendy vznikl obdobně – když jednomu asijskému panovníkovi napadaly lístky ze stromu do kotle s vroucí vodou, ale i podle této báchorky je čaj podstatně mladší než pivo. Ostatně není divu, že?

Pivo v Sumeru se ještě dělalo bez chmele, ten začali přidávat do celého procesu až staří Slované. Původně se pivo připravovalo jen z ječného chleba a sladu, nebylo tak čiré jako dnes (resp. nefiltrovalo se), šlo spíše o nevábně vyhlížející kaši a pilo se navíc slaměným brčkem, což je dnes určeno spíše něžnému pohlaví. Ostatně, výroba piva byla tehdy ryze ženskou záležitostí…

Vůbec první zmínka o restauraci, nebo chcete-li hospodě, pochází z Chammurapiho zákoníku, který vznikl před třemi tisíci let. Psalo se zde i o trestu pro nepoctivé hostinské, pokud šidili pivo, mělo se jim dostat řádné lázně v řece…

Pivo samozřejmě popíjeli i staří Egypťané, kteří převzali do své řeči i původní sumerské pojmenování „namzitu“. V období pozdní antiky se dostalo pivo na okraj zájmu, tehdejší pupek světa – Řím – se opíjel raději ředěným vínem. Keltové pak dávali přednost medovině, do jisté míry stejně jako Slované. Tradici pití piva udržely v Evropě hlavně germánské kmeny, částečně ale samozřejmě i Slované, ale to jsme již okrajově zmiňovali.

Ve středověku už to bylo s pivem ale podstatně veselejší, rozšířilo se skoro po celé Evropě a v době neúrody vinné révy dokonce i místy vítězilo. Skutečnou renesanci prožívá zlatavý mok teprve v devatenáctém století, kdy se začíná díky jistému francouzskému vědci používat takzvaná pasterizace, v roce 1876 pak vzniká první pivovar moderního typu, americký Budweiser.

 

V příštím dalším díle se podíváme na historii piva v Českých zemích.

O autorovi

Přidat komentář